Problemhundsutredning

Det här är en omfattande utredning där jag kartlägger orsaker till problemet, utformar ett individuellt träningsprogram och går igenom olika problemlösningar.

Vi träffas vid tre tillfällen med gott om tid emellan för träning och vi börjar med en "intervju" där du/ni får berätta så mycket ni  kan om er hund. Ju mer ni har att berätta desto närmare problemets kärna har jag möjlighet att komma och därmed också närmare lösningen på problemet. Jag vill också gärna se hunden i problemsituationen om möjligt.
Därefter ger jag några omedelbara träningsråd för att underlätta för både er och hunden i problemsituationen.
Jag gör sedan en behandlingsplan och utformar ett träningsprogram som vi arbetar utifrån.

Framgångarna i träningen är framför allt beroende av er tid, förutsättningar och engagemang. Jag finns naturligtvis hela tiden tillgänglig att höra av sig till mellan våra möten.

Pris: 
Utredning med tillhörande träningsprogram 
3 möten 2 100 kronor

Vid behov av ytterligare träningstillfällen tillkommer vanligt konsultationsarvode.

Tillbaka till problemhantering